Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu informacyjne

Instrukcja użytkownika biuletynu

Instrukcja obsługi

     

INFORMACJE OGÓLNE
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego
systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane będą informacje do opublikowania, których
zobowiązuje Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U.
Nr 67, poz. 619). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących
spraw publicznych (Art. 4), a także ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Rozporządzenie określa
m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji oraz szczegóły dotyczące zasad tworzenia stron podmiotowych
Biuletynu Informacji Publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw
publicznych. Na stronach BIP będzie można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach,
zamówieniach publicznych procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.
STRONA GŁÓWNA
Na stronę główną Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy dostać się:
1. W sposób pośredni poprzez odnośnik Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się na stronie głównej
danej Jednostki Administracji Publicznej http://www.nazwa_jednostki.pl
2. W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej
http://bip.nazwa_jednostki.rekord.pl
3. W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej
dedykowanego dla BIP i skonfigurowanego na serwerze DNS.
Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki samorządowej, menu,
oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi danej jednostki np. bip.nazwa_jednostki.pl
Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu są stałymi elementami strony. Przegladanie zawartości
biuletynu odbywa się poprzez odpowiednie wybieranie odnośników (ang. link) z menu.
MENU
Dane podmiotu
W dziale tym umieszczone zostały informacje ogólne związane z działalnością jednostki samorządowej (adres,
telefony, godziny urzędowania itp.). Jest tu także strategia, statut regulamin organizacji urzędu oraz struktura
organizacyjna danej jednostki samorządu terytorialnego.
Wymienione zostały tu Władze, Radni, Komisje, Wydziały, Oddziały, Strategia, Regulamin organizacji urzędu.
Można znaleźć tu również informacje na temat sposobów załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach i
archiwach. Pozostałe informacje można znaleźć pod odnośnikiem Inne.
Spis podmiotów
W tej sekcji znajdują się informacje na temat jednostek organizacyjnych podmiotu publikującego informacje na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Jednostki te to np. Szkoły, gimnazja, Zarządy dróg itp. Oraz inne
podmioty, które są związane z jednostką prowadzącą BIP.
Menu Przedmiotowe
Pozycje menu
W tym dziale zawarte są najważniejsze dokumenty prawne publikowane przez dany podmiot, pogrupowane w
odpowiednie kategorie. Przykładowe kategorie to:
· Ogłoszenia
· Uchwały
· Protokoły
· Zarządzenia
· Zamówienia publiczne
· Inne kategorie uzależnione od potrzeb podmiotu publikującego
Nawigacja po zawartości
Po wskazaniu danej kategorii w głównym oknie strony pokaże się lista z opublikowanymi dokumentami przez
dany podmiot. Na liście znajdują się informacje o nazwie dokumentu, symbol dokumentu, data publikacji.
Dokumenty są posegregowane według daty publikacji.
Nazwa dokumentu na liście jest jednocześnie odnośnikiem do szczegółowych danych na temat danego
dokumentu. Po wskazaniu na nazwę dokumentu otwiera się tabelka ze szczegółami dokumentu.
Informacje szczegółowe zawierają: nazwę dokumentu, datę powstania i udostępnienia (publikacji), nazwę
kategorii, w jakiej znajduje się dany dokument, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej i udostępniającej, nazwą
kategorii, datą publikacji oraz załączniki w postaci plików do pobrania (np. w formacie DOC, PDF lub innym).
Inne
W tej sekcji znajdują się wszystkie informacje, które nie zostały zakwalifikowane do poprzednich pozycji menu.
Informacje o BIP
Redakcja biuletynu
W tej części Biuletynu przedstawione są osoby odpowiedzialne za prowadzenie BIP’u informacjami publikowanie
danych wraz z informacjami kontaktowymi (telefon, fax, e-mail).
Instrukcja obsługi
Po wskazaniu tego odnośnika wyświetlona zostanie niniejsza instrukcja obsługi.
Objaśnienia skrótów
W tej części przedstawione są skróty wykorzystywane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednostki
publikującej.
Informacje wyłączone
W tej sekcji znajduje się informacja na temat jak i gdzie można znaleźć informacje które nie są opublikowane
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Historia zmian
W tej sekcji znajdują się informacje na temat zmian które zaszły na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Dodatki
Odnośnik do strony głównej podmiotu
Ten element menu umożliwia przejście na główna stronę podmiotu, którego dotyczy Biuletyn Informacji
Publicznej (http://www.nazwa_jednostki.pl).
Odnośnik do strony głównej BIP
Ten element menu umożliwia przejście na główna stronę Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (http://www.bip.gov.pl). Odnośnik ten został umieszczony w
prawym dolnym rogu strony
Licznik odwiedzin
Każda strona Biuletynu Informacji Publicznej ma skojarzony ze sobą licznik odwiedzin. Ten element strony
przedstawia informacje na temat ilości wywołań poszczególnych stron Biuletynu Informacji Publicznej. Licznik
odwiedzin umieszczony został w lewym dolnym rogu strony.
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka to element BIP umożliwiający przeszukiwanie zasobów biuletynu. Wyszukiwanie następuje po
słowach kluczowych bądź symbolu dokumentu.
Jeśli dane słowo kluczowe zostanie znalezione w tekstach (tytułach) publikowanych poprzez dany podmiot
zostanie wyświetlona lista znalezionych informacji:
· nazwa dokumentu (będąca odnośnikiem),
· kategoria do jakiej dany dokument jest zaliczony,
Aby przejść do danego dokumentu należy kliknąć w jego nazwę.